Blog
Blog Fundacji Republikańskiej
Fundacja Republikańska
Fundacja Republikańska www.republikanie.org
0 obserwujących 60 notek 51530 odsłon
Fundacja Republikańska, 5 lutego 2013 r.

Węgierski eksperyment demograficzny

W naukach społecznych w przeciwieństwie do nauk przyrodniczych bardzo rzadko mamy możliwość przeprowadzenia eksperymentu i sprawdzenia, jakie skutki w praktyce przyniosą proponowane rozwiązania.

Aby przeprowadzić rzetelny eksperyment potrzebowalibyśmy dwóch niezależnych, niewpływających na siebie grup. W jednej z nich musielibyśmy wprowadzić proponowane rozwiązania, a w drugiej grupie (zwanej kontrolną) nie powinniśmy prowadzić żadnych działań, poza tymi stosowanymi do tej pory. Po jakimś czasie porównalibyśmy interesujące nas efekty w obydwu grupach.  Ze względu na specyfikę zjawisk społecznych taki eksperyment jest w praktyce prawie niemożliwy do przeprowadzenia.

Od kilku dni dość szeroko komentowany w internecie jest tekst Grzegorza Górnego  o tym, że polityka prorodzinna na Węgrzech zaczęła przynosić pierwsze pozytywne efekty.

W tekście jest mowa o tym, że po wielu latach spadku w pierwszych 11 miesiącach 2012 roku liczba urodzeń była minimalnie wyższa niż w analogicznym okresie roku 2011 (82,8 tys. vs 80,6 tys.).

Ze względu na niewielką wartość różnicy oraz na jej jednorazowy charakter trudno wyciągać jakiekolwiek wnioski z tych danych. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na coś innego.

Otóż, proponowane przez nas w Raporcie na temat polityki prorodzinnej w Polsce rozwiązania są bardzo podobne do tego, co 2 lata temu zostało wprowadzone na Węgrzech (urlopy macierzyńskie, ulgi podatkowe, bon wychowawczy).

Rodziny otrzymują wsparcie niezależnie od ich dochodu (powszechność). Wsparcie to jest wypłacane w postaci środków finansowych a nie w postaci usług publicznych (neutralność) . I rośnie ono wraz z kolejnymi dziećmi (progresywność).

Nasze kraje zarówno pod względem poziomu rozwoju gospodarczego jak i pod względem wskaźnika dzietności są do siebie bardzo podobne. Możemy zatem powiedzieć, że to co się dzieje obecnie jeśli chodzi o prowadzenie polityki prodemograficznej u naszych południowych „bratanków” jest swego rodzaju eksperymentem badającym skuteczność rozwiązań proponowanych przez Fundację Republikańską.

Jeśli w ciągu najbliższych 2-3 lat na Węgrzech w sposób zauważalny wzrośnie wskaźnik dzietności (przynajmniej o 10-20%), będziemy mogli powiedzieć, że nasze propozycje są racjonalne i również w Polsce powinny przyczynić się do wzrostu dzietności. Jeśli nie – będzie to mocny argument za tym, że się mylimy.

Możemy poczekać te kilka lat z wprowadzeniem działań, które spowodują, że będzie się w Polsce rodzić więcej dzieci, ale wtedy może być już za późno. Pokolenie wyżu demograficznego przełomu lat 70 i 80-tych właśnie przekracza 30-kę i szansa na zwiększenie liczby dzieci w tej grupie maleje z każdym upływającym rokiem.

 

Michał Kot, socjolog, ekspert Fundacji Republikańskiej.

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Uwaga! Zmieniliśmy sposób komentowania, ale nadal możesz przeczytać stare komentarze do tego wpisu.

Zobacz komentarze
NEWSY - TOP 5

O mnie

image
Idea


Państwo polskie nie spełnia swojej roli. Jest słabe, nierządne, skorumpowane. Dlaczego? Ponieważ brakuje w Polsce narzędzi niezbędnych do skutecznego rządzenia, a życie publiczne jest skolonizowane przez osoby i grupy działające przede wszystkim we własnym - a nie wspólnym - interesie.

Aby zmienić ten stan rzeczy, potrzebne jest, z jednej strony, odbudowanie etosu służby publicznej. Z drugiej strony, należy dostarczyć politykom wiedzy o tym, jak skutecznie rządzić. Jesteśmy przekonani, że republikanizm, jednocześnie nawiązujący do najlepszej polskiej tradycji i wykraczający poza partyjne interesy i ideologiczne spory, jest odpowiedzią na oba te wyzwania.

Republika (rzeczpospolita) to wspólne dobro, o które dbają razem wszyscy obywatele jednoczeni uznaniem dla praw i pożytków z życia we wspólnocie.

Przeczytaj manifest ideowy Jesteśmy republikanami

Fundacja Republikańska

Fundacja Republikańska jest pierwszą z tworzonych przez nas instytucji obywatelskich. Zostala powołana w październiku 2009 roku, a oficjalna inauguracja działalności Fundacji miała miejsce na I Kongresie Republikańskim w Warszawie, 14 listopada 2009 roku.

Prowadzi pracę formacyjną wśród młodzieży szkół średnich i studentów w celu dynamicznej rozbudowy potencjału ludzkiego - wychowywania obywateli. Ponadto zajmuje się działalnością typu "think tank". W końcu, Fundacja Republikańska stanowi zaplecze intelektualne dla działalności społecznej w formie instytutu naukowo-badawczego, zajmującego się monitorowaniem działań władzy publicznej i przygotowywaniem propozycji zmian instytucjonalnych.

Fundacja Republikańska dysponować będzie zapleczem instytucjonalnym, logistycznym i finansowym dla wielu projektów realizowanych przez ogólnopolskie środowisko republikańskie. Wraz ze Stowarzyszeniem Republikanie.org stanowić będzie bazę dla integracji i współpracy różnych instytucji obywatelskich, które działają zgodnie z zasadami określonymi w manifeście republikańskim i realizują cele statutowe Fundacji i Stowarzyszenia.

Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej

Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej (CAFR) to niezależny ośrodek badawczy, legislacyjny i edukacyjny powołany przez Fundację Republikańską. Działa na rzecz poprawy jakości polityk publicznych realizowanych w Polsce i Unii Europejskiej poprzez prowadzenie badań naukowych, monitoring działań władz i przybliżanie polskim uczestnikom życia publicznego informacji na temat rozwiązań i przebiegu debat prowadzonych w innych państwach. Celem CAFR jest oddziaływanie na decyzje dotyczące życia publicznego, dla poprawy ich jakości i zapewnienia dobra wspólnego wszystkich obywateli.

Ostatnie notki

Tagi

Tematy w dziale